Biệt thự nhà vườn, liền kề

  • Địa chỉ: Khu đô thị Trung Yên, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Số căn hộ :23 căn.
  • Diện tích: từ 69 m2 đến 185 m2.
  • Số căn hộ đã bán: 100% căn hộ.
  • Thời gian bán: từ tháng 09 năm 2011 đến tháng 11 năm 2011.
Close Menu